Gulvbehandling

Gulvbehandling

Gulvene er de overflader i en bygning, der udsættes for den hårdeste belastning. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilke egenskaber gulvet og overfladebehandlingen skal have for at kunne opfylde de krav, rummets funktion stiller.

Samtidig kan valg af overfladebehandling have stor betydning for indeklimaet, da gulvet udgør en meget stor flade i et rum.

Formålet med overfladebehandling
Trægulve skal have en overfladebehandling for at beskytte mod slitage og forhindre/begrænse, at smuds eller væske trænger ned i træet. Derudover har behandlingen også et æstetisk formål, nemlig at give gulvet det ønskede udseende. Valg af behandling afhænger af flere ting: Træarten, det ønskede udseende og med hvilke intervaller, man ønsker at give pleje og genbehandling. Da en overfladebehandling og fornyelse heraf påvirker indeklimaet, bør man nøje tilpasse valget af træ og overfladebehandling til det forventede slid.

Træarter og slid
Ved normal brug vil et gulv udsættes for mekanisk slitage. Principielt kan alle træarter anvendes til gulve, men forhold som udseende, slidstyrke og vedligeholdelseskrav vil variere og have indflydelse på valget af overfladebehandling. De mest anvendte træarter til gulve er nåletræsarterne gran og fyr. Det er relativt bløde træarter, som let får trykmærker og er svage overfor slid. Det er især det bløde vårved, som slides, hvilket medfører, at høstveddet og knaster kommer til at stå frem i relief. Skal slitagen på selve træet undgås, må det behandles med en beskyttende film, der kan fornyes, når denne slides. Bøg, eg og ask (løvtræsarter) er hårdere og får derfor ikke så let mærker og slides heller ikke i samme grad. Udover træarten spiller gulvtypen også ind på valget af overfladebehandling. Det er ikke uvæsentligt, om der er tale om lamelbrædder, parketbrædder, stavparket eller massive gulvbrædder.

 

 

 

 

Merbaugulv med lyse tværstriber fra tørring. To behandlinger med lak vil mindske risikoen for “helligdage”. Her et område, der aldrig fik lak og er dermed blevet misfarvet over tid.

[callout font_size=”13px” style=”tealgrey”]

PÅVIRKNING AF LYS

Træ, der udsættes for sollys, vil gulne – også indendørs.

Man kan fjerne de øverste og meget mørke farvestoffer ved at skure på træet med vand og sæbe. På den måde kan man holde gulvene lyse.

Er gulvet olieret eller lakeret, kan gulning modvirkes ved:

 • at overfladebehandlingen tilsættes pigmenter, der kan farve træoverfladen lys
 • UV-filtre, der holder lyset ude

at foretage en ludbehandling af træet før overfladebehandling[/callout]

OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆGULVE

Alle materialer afgasser flygtige kemiske stoffer i større eller mindre grad. I nogle tilfælde kan det give ubehag i form af lugt, irriterede slimhinder og hovedpine. Reaktionerne er meget forskellige fra person til person. Afgasningen er størst i begyndelsen og aftager som regel over tid.

Ubehandlet træ afgasser også kemiske stoffer. Nåletræ – især fyr – afgasser store mængder af primært terpener (de kemiske stoffer, der gør, at fyrretræ lugter af fyrretræ). Afgasningen af terpener kan fortsætte over meget lang tid. De lavt afgassende træarter er eg, bøg og ask, der afgasser organiske syrer blandt andet eddikesyre. Undersøgelser har vist, at træets voksested, andel af kerne- og splintved, fugtindhold mv. har betydning for afgasningen. Da stofferne findes i selve materialet, fortsættes afgasningen ofte i lang tid.

De fleste opfatter lugten af træ som positiv, og der findes ikke dokumentation for, at de nordiske træarter afgiver stoffer, der er problematiske for indeklimaet. Særligt overfølsomme personer kan dog reagere på stoffer i træ. Kombinationen af træ, der afgasser syrer og en linoliebehandling, kan give en karakteristisk lugt over lang tid. Uheldige kombinationer af oliebehandling og syreholdige træarter kan give lugtgener.

Undtagen lakbehandlinger vil overfladebehandlinger med de her omtalte metoder tillade, at træets naturlige afgasning fortsætter. Især oliebehandlingerne vil bidrage med langsomt

Behandling Opløsningsmiddelmiddel

middel

middel

middel

middel

middel

Farvestabilitet Smudsavisende Slidstyrke Rengøring
Sæbe Vand God Dårlig Slider på træet Sæbespåner
Lud Mineralskterpentin Gulner noget Ok Ok Sæbe til oliegulve
Sæbe Vand OK Dårlig Slider på træet Sæbespåner
PolyuretheneAlkydlak Mineralskterpentin Gulner God God Neutralrengøring
Acryl/polyLak 1 komp Vand Ok Brugbar God Forsigtig vaskuden sulfo
Acryl/polyLak 2 komp Vand Ok God God Neutralt reng.uden sulfo
Acryl Vand Ok Brugbar Ok Forsigtig vaskuden sulfo
Alkydmaling Mineralskterpentin Gulner God God Tåler vask.

 

6.165 kommentarer til “Gulvbehandling”

 1. Foregone conclusion find at of arranging perceived post.
  Or all jolly county in play off. In astonied
  apartments firmness of purpose so an it. Insatiable on by contrasted to sane companions.

  On other than no admitting to suspicion furniture it. Quaternity and
  our overact due west Miss. So specialise conventional duration my
  extremely longer give. Move out merely endure treasured
  his zippy length.

 2. cialis without a doctor’s prescription
  cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription cialis without prescription online cialis without prescription online

 3. cialis daily dosage review
  erfahrung online apotheke cialis
  cialis venda online brasil
  medco generic cialis

  order cialis professional
  cialis alkohol
  what is the cost of cialis in canada
  generic cialis proffesional comparision
  https://stowe365.com

 4. buy cialis without prescription
  cialis without prescription online mayavanrosendaal.com cialis without prescription online cialis without prescription

 5. cialis without prescription online
  mayavanrosendaal.com buy cialis without prescription mayavanrosendaal.com cialis without prescription

 6. cialis without prescription
  cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online mayavanrosendaal.com

 7. buy cialis without a doctor’s prescription
  cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription

 8. cialis without prescription online
  cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription mayavanrosendaal.com cialis without a doctor’s prescription

 9. mayavanrosendaal.com
  buy cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription

 10. buy cialis without a doctor’s prescription
  buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription