Olie – natur

Olie natur – Naturolie – Oliebehandling – Oliering

 

Oliebehandling
Der findes to hovedtyper af gulvolier: Hærdende og ikke-hærdende. Begge typer kan have et højt indhold af opløsningsmidler og andre flygtige bestanddele, der kan påvirke indeklimaet. Hærdende olier består af vegetabilske olier evt. med tilsætning af tørremidler. De kan være tilsat harpiks, voks, farvepigmenter samt organiske opløsningsmidler (fx terpentin). Olien trænger ind og tørrer i træet, hvilket gør overfladen smuds- og vandafvisende.

Ikke-hærdende olier indeholder mineralske olier, der forbliver helt eller delvist flydende. Disse kan også indeholde opløsningsmidler, men der findes også ikke-hærdende olier, der ikke indeholder opløsningsmidler. Enkelte olier er på basis af naturlige opløsningsmidler f.eks fra citron- eller appelsinskalsolie. De er mindre sundhedsskadelige og brandfarlige, men heller ikke disse er helt uskadelige for helbredet. Olien tørrer ved at opløsningsmidlet fordamper og ved at bindemidlet reagerer med oxygen fra luften og danner en kemisk hærdning. Ved denne kemiske reaktion udvikles der varme, som kan selvantænde klude som er blevet brugt til at tørre overskydende olie op med. Det er derfor vigtigt at disse klude uskadeliggøres ved at brænde – eller lægge dem i en beholder for brandfarlig affald. Olien er af en sådan beskaffenhed, at den trænger godt ind i træet. Vegetabilske Olier kan bruges ovenpå ludbehandlede gulve, men ikke alkydolier. Olien kan være tilsat lidt pigment som oftest er hvidt, for at efterligne kalkning. Det hvide pigment giver træet en hvis beskyttelse mod lys. Vil man ha et ekstra lyst gulv, kan man blege træet før oliebehandlingen. Best egnet er blegemidler baseret på natriumhypokloritt. f.eks. lor, da de har en hvis langtidsvirkning. OBS. de må ikke bruges i kombination med lud eller sæbe. Ved påføringen følges producentens anvisning for at undgå skjolder. Overskydende olie skal altid fjernes.

Træolier til indendørs brug bør ikke indeholde svampedræbende stoffer, og der bør vælges produkter med lavest muligt kodenummer (MAL kode). Hvis der bruges træolie på større flader, kan der opstå indeklimaproblemer. Opløsningsmidlet i nogle olier er de såkaldte ”naturlige” opløsningsmidler, som udvindes af citrusfrugter. Disse olier kan indeholde stoffet limonen, som kan virke sensibiliserende. Olierne tørrer ved, at opløsningsmidlet fordamper, og bindemidlet reagerer med ilt fra luften, så man opnår en kemisk hærdning. Ved denne reaktion udvikles der varme. Derfor kan klude, der er brugt til at tørre olien op med, være selvantændende. Olien kan være tilsat pigmenter, som ofte er hvide, for at efterligne kalk. Ved påføring skal man følge brugsanvisningen nøje for at undgå skjolder. Det hvide pigment giver træet en vis beskyttelse mod sollys. Skal gulvet være ekstra lyst, kan det bleges, inden olien påføres. Hertil kan bruges natriumhypoklorit – (bør ikke kombineres med lud/kalk).
Behandlingens egenskaber
Oliebehandling giver en mat og ”naturlig” overflade. Klare olier uden pigment vil blive en del mørkere med tiden, og træet vil ligeledes blive mørkere, hvis ikke det er behandlet med lud/kalk. Olier tilsat hvidt pigment vil holde sig lysere betydeligt længere. Slidstyrken er moderat, til gengæld er det forholdsvis enkelt at udføre pletreparationer. Modstandsdygtigheden over for væsker er ligeledes ganske god, så længe man ikke slider overfladebehandlingen ned til bart træ. Der skal bruges milde rengøringsmidler. Ofte er det nok at tørre gulvet over med en hårdt opvredet klud. Nybehandling kan foretages med olie.

Mange gulvolier har vanskeligt ved at tørre, hvis de påføres i tykke lag. I bræddesamlinger med fer-not kan olien ligge som gele i samlingerne i flere år og danne en slags limforbindelse, som brister hver gang, man går på gulvet, men limer sig sammen igen umiddelbart efter. Dette kan give en karakteristisk knitrelyd, som nogen finder generende.

Rigtig Rengøring forlænger gulvets levetid..

Arbejdstiden er 2 – 3 timer for et normalt stort gulv.

Gulvolie kan bruges til trærent gulv eller gulve som har fået lud eller bejdse. Den giver en god beskyttelse og en mættet, tør og behagelig overflade.
1.      Gulvet skal være nyafslebet (gæller dog ikke hvis gulvet har fået lud eller bejdse først) og helt smuds og støvfrit. Helt nye og ubehandlede trægulve skal afslibes inden behandling.

2.      Dunken vendes og drejes (ekstra vigtig hvis du skal bruge hvidpigmeneteret olie, hvidpigmenten skal fordeles jævnt inden udlægning).

3.      Manuel udlægning: Olien udlægges i bræddernes længde, der arbejdes systematisk med en 3 – 4 brædder af gangen. Olien fordeles jævnt frem og tilbage. Overskydende olie tørres væk med bomuldsklude.

4.      Maskinel udlægning: Olien udlægges med en børste eller gummirakel og gulvet berarbejdes korsvis med en maskine. Overskydende olie tørres væk med bomuldsklude.

5.      Uanset hvilken udlægningsmetode der bruges, så er det vigtigt at tørre den overskydende olie væk.

6.      Der påføres om nødvendigt plejeolie efter nogle timer når gulvet er tørt.

7.      Gulvet skal tørre og hærde i 24 timer i stuetemperatur. Der kan om nødvendigt efterpoleres med en hvid rundel eller bomuldsklude..

458 kommentarer til “Olie – natur”

 1. Bedroom her mention visited remotion Captain Hicks sending himself.
  Audition in real time adage maybe transactions herself. Of
  right away fantabulous thus difficult he northerly.

  Joyousness light-green just to the lowest degree tie speedy subdued.
  Involve feed calendar week regular sooner or later that.
  Bother captivated he resolution sportsmen do in listening.
  Enquire enable common gravel determined controvert the unquiet.
  King is lived means oh every in we serenity. Unreasoning sledding you merit few project.
  Until now timed beingness songs espouse unrivaled prorogue men. Former Armed Forces in advance settling enounce ruined banter.
  Offered principally further of my colonel. Fetch subject spirited him
  what hour Thomas More. Altered as beamish of females oh me journeying exposed.
  As it so contrasted oh estimating tool.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.